Tjänster

JobCon har alltid för avsikt att ha nära samarbete men våra samarbetspartners, oavsett om det är företag eller arbetssökande.
Vi har hög servicenivå och god tillgänglighet samt eftersträvar vi god kvalitet i alla våra utförande.

» Rekrytering  
Vi ansvarar och genomför vi hela processen ifrån kravprofil till slutgiltig presentation. Tjänsten innebär att vi fördjupar oss in i ert
företag för att kunna definiera kompetenser i en kravprofil och även kunna förmedla er organisation i olika offentliga sammanhang. Den är tidskrävande och omfattande, men oerhört effektiv vid större omfattande rekryteringar.
 
   
» Jobbförmedling  
Vårt arbete innebär att hitta aktuella personer som matchar er profil. Detta gör vi genom aktivt nätverkande och uppsökande metoder. Det krävs att ni har en färdig kravprofil som ni utarbetat på egen hand. Urval och intervju arbetet gör ni själva.